Tilskuddsmidler til arktiske miljøvernprosjekt i 2018
Tilskuddsordningen Arktis 2030 – arktiske miljøvernprosjekt, har blitt lyst ut. (Illustrasjonsfoto)

Tilskuddsmidler til arktiske miljøvernprosjekt i 2018

Havmiljøprosjekt blir prioritert når penger blir tildelt.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 25.12.2017 17:22

Klima- og miljødepartementet har lyst ut tilskuddsmidler over tilskuddsordningen Arktis 2030 – arktiske miljøvernprosjekt. 

Prosjekter som er knyttet til havmiljø vil bli særlig prioritert i 2018, ifølge en pressemelding fra departementet. 

Andre prioriterte tema er klimaendringer i Arktis, tiltak mot utslipp av kortlevde klimadrivere, bevaring av arktisk biodiversitet, helhetlig ressursforvaltning, forurensning og miljøgifter i Arktis. Prosjekt som støtter opp om Norges engasjement i Arktisk råd vil bli prioritert.

Søknadsfristen er satt til 15. februar 2018. 


Annonse:
http://www.kystmuseene.no/kamoeyvaer.6167680-329337.html
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS