Regulering av torsk, hyse og sei er klart
Reguleringene blir justert ved behov, ifølge fiskeriminister Per Sandberg. (Arkivfoto)

Regulering av torsk, hyse og sei er klart

De endelige kvotene blir klare når fangstatistikken for i år er klar.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 22.12.2017 05:42

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2018.

I 2018 videreføres reguleringen som gir alle fartøy i kystflåtens fiske etter torsk i lukket gruppe garanterte fartøykvoter fra årets start. For åpen gruppe blir det en kvotenedgang, men den blir mindre enn det lå an til. Som følge av et nytt vilkår om at fartøyeier selv må stå om bord under fisket, det vil si et generelt forbud mot bruk av «leieskipper» i åpen gruppe, legges til det grunn en noe romsligere kvotesituasjon for de fartøyene som får delta i åpen gruppe.

--Fiskeridirektoratet vil følge nøye med på utviklingen i fisket ut over året, og eventuelt justere reguleringen dersom det blir behov for det, sier fiskeriminister Per Sandberg (FrP), ifølge Regjeringen.no. 

Reguleringene videreføres også i kystflåtens fiske etter hyse og sei, hvor fisket reguleres med maksimalkvoter og garanterte kvoter i bunn. I disse fiskeriene er kvotesituasjonen relativt romslig.

Kvoter blir ikke endelige før fangststatistikken for 2017 er klar. 


Annonse:
http://www.kystmuseene.no/kamoeyvaer.6167680-329337.html
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS