Skal avsløre villaksens liv i havet
Det er gode kår for gyting for laksen i norske elver. (Illustrasjonsfoto)

Skal avsløre villaksens liv i havet

Prosjektpartnerne forener metoder, data og infrastruktur i prosjektet.
Riks
Raymond Elde
Publisert : 25.12.2017 01:19

Sentrale forskningsmiljø forener krefter i et nytt forskningsprosjekt for å undersøke hva som skjer med laksen mens den er i havet.

Norske elver har noen av verdens viktigste gyteområder for laks. Gjennom omfattende forskning vet vi mye om laksens liv på gyte- og oppvekstområdene i elvene og om hvordan den påvirkes i kystsonen, men mindre om hva som påvirker laksens vekst og overlevelse i havet.

Nå skal forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA), UiT Norges arktiske universitet, Havforskningsinstituttet, UNI Research AS og Rådgivende Biologer AS, i tillegg til en rekke internasjonale partnere, finne ut mer om hva villaksen gjør i havet og hva den utsettes for, ifølge nettstedet til Norsk institutt for naturforskning. 

Prosjektet er tildelt 21 millioner kroner av Forskningsrådet. Prosjektpartnerne stiller også med egne midler, og totalbudsjettet er på over 36 millioner kroner.

--Alle prosjektpartnerne er gode på hvert sitt felt. I prosjektet forener vi metoder, data og infrastruktur for å øke forståelsen av hva som påvirker villaksens vekst og overlevelse i havet, sier Eva Thorstad, prosjektleder i Norsk institutt for naturforskning. 


Annonse:
http://www.kystmuseene.no/kamoeyvaer.6167680-329337.html
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS