Igangsetter arbeid for å endre drosjereguleringen
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. (Arkivfoto)

Igangsetter arbeid for å endre drosjereguleringen

Det blir endringer i regelverket for drosjenæringen.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 17.12.2017 03:45

Samferdselsdepartementet har satt i gang regelverksarbeid hvor det blant annet vil bli foreslått oppheving av behovsprøvingen og sentraltilknytningsplikten i drosjenæringen. 

Det vil fortsatt være krav om drosjeløyve. 

--Drosjenæringen er en viktig del av kollektivtilbudet. Regjeringen ønsker å legge til rette for velfungerende konkurranse i drosjemarkedet, samtidig som vi sikrer et tilfredsstillende drosjetilbud i hele landet. Vi må både ivareta de reisendes sikkerhet og bidra til ryddige arbeidsforhold for drosjesjåførene. Nå igangsettes et viktig arbeid for å endre på regelverket i sektoren, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP), ifølge Regjeringen.no

Samferdselsdepartementet startet arbeidet med de nødvendige regelverksendringene. Forslag til endringer vil følge vanlig prosedyre og skal ut på alminnelig høring før de iverksettes. Det tas sikte på å sende forslagene til regelverksendringer på høring høsten 2018.


Annonse:
http://www.kystmuseene.no/kamoeyvaer.6167680-329337.html
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS