Kamp mot barnefattigdom
Jan Olsen, gruppeleder for Nordkapp SV.

Kamp mot barnefattigdom

Interpellasjon fra Nordkapp SV i kommunestyremøtet på tirsdag.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 07.12.2017 20:00

Nordkapp SV ber Nordkapp kommune se bort fra barnetrygden når kommunen beregner sosialhjelp i desember måned.

I en interpellasjon til ordføreren skriver gruppeleder Jan Olsen, at statistikk fra Bufdir viser at hver sjuende barn (75) i Nordkapp lever i husholdninger med varig lav inntekt.

Hvert femtende barn (40) lever i husholdninger som mottok sosialhjelp siste statistikkår (2015).

Nordkapp SV er av den mening at Nordkapp kommune må strekke ut ei hand til barn som lever i familier med dårligst råd. Det største ansvaret for dette ligger hos regjeringen og stortingsflertallet, som ikke har vist vilje til å hjelpe dem som har minst.

SV forslår følgende:
1.Fra og med neste budsjettår instrueres NAV til ikke se på barnetrygd som inntekt ved utbetaling av sosialhjelp.

2.Som et strakstiltak skal NAV i desember 2017 se bort fra barnetrygd ved utbetaling av sosialhjelp i julemåneden.


Annonse:
https://stillinger.headvisor.no/nordkappkommune/sektorleder0918/
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS