Avdekket flere ulovligheter i samarbeidskontroll
Politiet, Skatteetaten, skatteoppkrevere, NAV kontroll, Fiskeridirektoratet, Tollregionen Nord-Norge, Statens vegvesen og Arbeidstilsynet gjennomførte felleskontroll i Finnmark.

Avdekket flere ulovligheter i samarbeidskontroll

Politiet i Finnmark vil ikke gi ut informasjon om stedene som ble kontrollert.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 04.12.2017 16:00

Svart arbeid, ulovlig verksteddrift, stans av farlig arbeid og mistanke om falsk identitet og flere pågripelser for ulovlig arbeid, er noen av funnene fra forrige ukes tverretatlige samarbeidskontroll i Finnmark.

Forrige uke gjennomførte politiet, Skatteetaten, skatteoppkrevere, NAV kontroll, Fiskeridirektoratet, Tollregionen Nord-Norge, Statens vegvesen og Arbeidstilsynet en felles tverretatlig kontroll. Bakgrunnen var mistanker om svart arbeid, sosial dumping og ulovlig arbeidskraft, innenfor fiskeri-, byggebransjen-, bilpleie- og restaurantvirksomhet.

Wenche Henninen, politioverbetjent i Finnmark politidistrikt, sier til Radio Nordkapp, at det ikke blir gitt ut informasjon om stedene som ble kontrollert og hendelsene. 

Flere personer pågrepet
I forbindelse med kontrollen hadde politiet i Finnmark bistand fra Politiets utlendingenhet. En person er pågrepet for ulovlig opphold og arbeid, samt mistanke om falsk identitet. Politiet jobber nå videre med denne saken. Det er også pågrepet to personer for ulovlig arbeid, hvor det er opprettet utvisningssaker. Saken er til UDI for videre vurdering. 

--Det har vært en vellykket kontroll og et godt tverretatlig samarbeid, sier Wenche Henninen.

Avdekket svart arbeid
Skatteetaten avdekket tre tilfeller av svart arbeid. Ved ett av tilfellene innrømmet innehaver på stedet at vedkommende drev svart. 

--Vi ser alvorlig på at enkelte aktører velger å unndra skatter og avgifter. Dette bidrar til å undergrave velferdsmodellen, og fører også til at næringslivet ikke konkurrerer på like konkurransevilkår, sier Anne Berit Figenschau, avdelingsdirektør i Skatt nord, i en pressemelding. 

Sammen med lokale skatteoppkrevere krevde Skatteetaten inn 1,6 millioner kroner hos næringsdrivende som hadde forfalte skatte- og avgiftskrav. De gjennomførte også personallistekontroller, hvor de fant feil eller mangler i føringen hos 17 virksomheter. Det ble oppdaget 14 personer som ikke sto oppført i listene, men som likevel var i arbeid. Slike feil og mangler kan indikere svart arbeid.

Stanset farlig arbeid
Arbeidstilsynet stanset ved syv av kontrollene arbeid som medførte overhengende fare for liv og helse. Herunder arbeid på stillaser uten rekkverk, bruk av bordsager uten påkrevd verneutstyr og løfteanordninger på bilverksteder som ikke har nødvendig godkjenning eller vedlikehold. De avdekket arbeidere uten påkrevd HMS-kort i seks virksomheter, og fant blant annet arbeidere som over flere måneder har arbeidet uten HMS-kort. 

Arbeidstilsynet vil undersøke videre mulige brudd på arbeidstid, krav til allmenngjort lønn og innkvartering av arbeidstakere. På en byggeplass opplyste flere arbeidere at de mottar 1 000 euro per måned. Dette utgjør omlag 9750 kroner og gir en timelønn på 58 kroner beregnet fra en åtte timers arbeidsdag.

Fiskeridirektoratet deltok på én av kontrollerte bedriftene i Finnmark. Det ble ikke gjort funn i strid med fiskerilovgivningen. 


Annonse:
https://www.facebook.com/events/332822274202802/
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS