Språksentre kan få støtte for å tilby lærerressurser til skolene
Budsjettet for 2018 skal inneholde vedtak til å møte de store samiske lærerbehovene. (Illustrasjonsfoto)

Språksentre kan få støtte for å tilby lærerressurser til skolene

Budsjettet blir behandlet torsdag 7. desember.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 04.12.2017 05:20

Under behandling av Sametingets budsjett for 2018 har flertallet blitt enige om å prioritere støtte til prosjekt hvor det utvikles nye modeller, der språk- og lærerressurser i et område samlet kan bidra til å møte de store samiske lærerbehovene.

--Det samiske samfunnet har stor mangel på samiske språkressurser og lærere. Spesielt er dette en utfordring i områder der samisk språk står svakt og samiskelever er spredt utover mange skoler, forteller Runar Myrnes Balto, parlamentarisk leder for Norske Samers Riksforbund (NSR) på Sametinget, i en pressemelding. 

Balto trekker frem at det flere sted uavhengig av hverandre har vokst frem prosjekt som forsøker å tilpasse seg at det er vedvarende utfordringer med lærermangel. Han mener dette viser at det er gode grunner til å støtte nye løsninger i områdene der skoler har vansker med å rekruttere lærere.  

--I noen av områdene er kanskje løsningen å samle de språk- og lærerressursene som finnes under regionale språksentre, som igjen kan tilby skolene pakker med den typen undervisning de har behov for. I andre av områdene kan det være helt andre modeller som funker best. Vi håper at slike prosjekt kan bidra til at alle språkressurser i enda større grad kan dra i samme retning, fordi vi virkelig har behov for å finne gode løsninger for skolen med tanke på den prekære lærersituasjonen. Det sier Runar Myrnes Balto. 

Budsjettet 2018 blir behandlet torsdag 7. desember under Sametingets plenumssamling i Karasjok. Flertallet består av NSR, Senterpartiet, Flyttsamelista og Åarjel Samieh Gielh.


Annonse:
https://www.facebook.com/events/332822274202802/
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS