Stortinget setter Sandberg på plass
Arbeiderpartiets Cecilie Myrseth leverte fullmakten. (Foto: Stortinget på Flickr)

Stortinget setter Sandberg på plass

Et flertall i Næringskomiteen har blitt enige om at regjeringen skal legge fram en stortingsmelding om fiskeripolitikk.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 29.11.2017 17:33

Et flertall på Stortinget ber om at regjeringen ikke benytter dispensasjonsadgangen i deltakerloven. 

--For Arbeiderpartiet er det helt grunnleggende at vi eier fisken i fellesskap og at verdiskapingen fra fisket skal komme kystsamfunnene til gode. Derfor er det bra at stortingsflertallet nå setter foten ned for fiskeriministerens forsøk på å uthule og snikliberalisere fiskeripolitikken, sier Cecilie Myrseth, Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talsperson. 

Flertallet i Næringskomiteen har blitt enige om følgende:
•Regjeringen bes legge fram en stortingsmelding om fiskeripolitikken, herunder en oppfølging av Eidesen-utvalget. 
•Regjeringen bes om å ikke benytte dispensasjonsadgangen i deltakerloven for industriens erverv av kystfiskefartøy før nærmere avklaringer er foretatt med Stortinget. 

--Vi vil at regjeringen skal stoppe arbeidet med å heve kvotetaket på kystflåten og økningen i størrelsesbegrensningene for kystflåten. Beslutningen om å heve kvotetaket har direkte konsekvenser for antall fiskebåter, antall hjemmehavner og mottaksstruktur, mens økning i størrelsesbegrensningene har betydning for variasjonen i flåteleddet og mottaksstruktur langs kysten. Begge beslutningene har derfor konsekvenser for de overordnede målsettingene i havressursloven og deltakerloven. Det er trist at KrF ikke ville støtte dette, sier Myrseth.

--Signalet til Sandberg er i alle tilfeller klart og tydelig. Nå må han forstå at han må føre en politikk som er støttet av et flertall i Stortinget. Stortinget vil følge nøye med videre, avslutter Myrseth.


Annonse:
https://stillinger.headvisor.no/nordkappkommune/sektorleder0918/
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS