Får overføre torskekvoter til 2018
Tråleren «Gadus Posedus», fra Havfisk kan overføre noe kvote til 2018. (Foto: Havfisk)

Får overføre torskekvoter til 2018

Havfiskeflåten får overføre torskekvoter til 2018.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 29.11.2017 05:31

Fiskeridirektoratet gir nå havfiskeflåten adgang til å overføre 20 prosent av torskekvotene på fartøynivå fra 2017 til 2018, ifølge fiskeridir.no

Bakgrunnen er lav fisketakt på torsk i den senere tid, samt behovet for å stimulere til at havfiskeflåten fisker hyse fram mot årsskiftet for å legge til rette for at norsk totalkvote av hyse kan utnyttes i størst mulig grad.

Dårligere tilgang på torsk
Havfiskeflåten melder om utfordringer knyttet til å ta tildelte torskekvoter frem mot årsskiftet. Erfaringsmessig utnytter denne delen av flåten kvotene fullt ut med de kvoteordninger som allerede er tilgjengelige.

Fiskeridirektoratet får nå meldinger om at tilgangen på torsk i havet er dårligere i år sammenlignet med situasjonen de siste årene.

Torskekvoten for 2018 reduseres med 13 prosent, og det forventes at havfiskeflåten planlegger sesongen slik at det ikke er nødvendig å overføre torskekvoter til 2019.


Annonse:
https://stillinger.headvisor.no/nordkappkommune/sektorleder0918/
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS