Vil ha fritt fartøysalg
Norges Fiskarlag vil at salg av fartøy skal skje fritt. (Illustrasjonsfoto)

Vil ha fritt fartøysalg

Norges Fiskarlag ønsker et fritt fartøyssalg.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 27.11.2017 23:30

Norges Fiskarlag vil ha bort landsdelsbindingene ved salg av fartøy slik at salg kan skje fritt, uavhengig hvor du bor og hvem du selger til. Det melder Kyst og Fjord.

Fylkesbindingen i enkelte torskefiskerier ble i 2016 erstattet av en landsdelsbinding. Endringen innebærer at det ikke lenger er begrensninger på salg av fartøy for fortsatt drift mellom fylkene, med mindre salget skjer mellom de to landsdelene Nord-Norge og Sør-Norge. Det er et unntak for salg til Nord-Troms og Finnmark.

--Det har i ettertid vist seg at det er lett å omgå reglene ved salg av fartøy fra Sør-Norge til hele Nord-Norge, også til de deler av Nord-Norge som ikke er omfattet av unntaksregelen, skriver fiskarlaget.

Dersom direktoratet likevel finner å ville opprettholde landsdelsbindingen, mener fiskarlaget at det må opprettes en karantenetid på minst tre år.


Annonse:
https://stillinger.headvisor.no/nordkappkommune/sektorleder0918/
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS