Fisket innenfor ferskfiskordningen fortsetter
Fisket gjennom ferskfiskordningen fortsetter ut november måned. (Illustrasjonsfoto)

Fisket innenfor ferskfiskordningen fortsetter

Det har vært stor deltakelse i ferskfiskordningen, spesielt i Øst-Finnmark.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 28.11.2017 20:00

Fiskeridirektøren har besluttet å la ferskfiskordningen i fisket etter torsk nord for 62°N med tillatt innblanding på 50 prosent fortsette også i uke 48, søndag 3. desember.

Basert på forventet fisketakt, vil trolig ferskfiskprosenten reduseres fra og med mandag 4. desember.

Ferskfiskordningen gir fiskerne lov til å fiske 50 prosent torsk utover ordinær torskekvote, men den store deltakelsen spesielt i Øst-Finnmark fører til at det avsatte kvantumet snart er oppfisket.






Annonse:
https://stillinger.headvisor.no/nordkappkommune/sektorleder0918/
Annonse:
Bransjeguiden



Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS