Ber om kostnadsanslag for jernbane Fauske-Tromsø
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. (Arkivfoto)

Ber om kostnadsanslag for jernbane Fauske-Tromsø

Nå vil samferdselsministeren ha en ny pris på jernbane mellom Fauske og Tromsø.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 03.12.2017 03:45

Samferdselsdepartementet har bedt Jernbanedirektoratet om å utarbeide et oppdatert kostnadsanslag for en ny jernbanestrekning fra Fauske til Tromsø.

Et grovt kostnadsanslag ble gjort i 2011, som viste at en utbygging ville koste mellom 40 og 60 milliarder kroner. Samferdselsdepartementet ber også om en samfunnsøkonomisk analyse for en slik utbygging.

--En jernbane nordover fra Fauske mot Tromsø har lenge vært et ønske fra mange i landsdelen. En slik jernbane vil kunne gi en ny transportåre for sikker og miljøvennlig transport. Samtidig er utbygging av jernbane kostbart og avstanden fra Fauske til Tromsø er lang. I vurderingen av en eventuell fremtidig jernbaneutbygging må derfor kostnadene avveies mot nytten utbyggingen vil gi, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, ifølge Regjeringen.no. 


Annonse:
https://stillinger.headvisor.no/nordkappkommune/sektorleder0918/
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS