Ønsker endringer på anbudet for kystruten Bergen – Kirkenes
SV på Stortinget ønsker strengere miljøkrav i anbudet for kystruten. (Arkivfoto)

Ønsker endringer på anbudet for kystruten Bergen – Kirkenes

Representantforslag fra SV-politikere på Stortinget.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 02.12.2017 03:45

SV-representanter på Stortinget har fremmet et representantforslag om å endre anbudet på kystruten Bergen-Kirkenes. 

SV ønsker blant annet at Stortinget skal be regjeringen sørge for at det blir minst 30 prosent miljøvekting i anbudet for kystruten Bergen–Kirkenes, i tråd med Stortingets tidligere vedtak om miljøvekting i alle offentlige anbud. SV ønsker også at anbudet blir lyst ut som én pakke. 

Forslagsstillerne reagerer på at statsråden ikke viser større miljø- og klimaambisjoner og stiller strengere krav i anbudet. Dette er langt dårligere miljøkrav enn de som blir stilt til alle nye ferjeanbud fra Statens vegvesen, som stiller krav til nullutslipp eller lavutslippsteknologi der nullutslipp ikke er tilgjengelig. God miljøvekting har vært en klar suksessfaktor i fergeanbudene, hvor insentiv til god konkurranse om de beste miljøløsningene har drevet utviklingen til langt bedre løsninger enn de som har vært stilt som minimumskrav. 

Det er Lars Haltbrekken, Arne Nævra, Solfrid Lerbrekk og Torgeir Knag Fylkesnes som har fremmet representantforslaget. 

Hele representantforslaget:
«Stortinget ber regjeringen sørge for at det blir minst 30 prosent miljøvekting i anbudet for kystruten Bergen–Kirkenes, i tråd med Stortingets tidligere vedtak om miljøvekting i alle offentlige anbud.

Stortinget ber regjeringen sette strengere krav til utslippsreduksjon i løpet av kontraktsperioden for kystruten Bergen–Kirkenes ved at minimumskravet til reduksjon i snitt for hele perioden blir satt til 50 prosent, eller at det spesifiseres et minimumskrav til utslippskutt på 50 prosent etter tre år av perioden.

Stortinget ber regjeringen sørge for gjennomføring av en utviklingskontrakt for å få minst én båt på kystruten Bergen–Kirkenes med helt utslippsfri drift i løpet av første halvdel av kontraktsperioden, samt umiddelbart iverksette tilstrekkelige tiltak for å få økt fart på utvikling og innfasing av utslippsfrie løsninger for alle typer skip.

Stortinget ber regjeringen lyse ut anbudet for kystruten Bergen–Kirkenes som én pakke.

Stortinget ber regjeringen spesifisere i anbudet for kystruten Bergen–Kirkenes at leverandør forplikter seg til å sikre at de tilsatte som direkte arbeider med å oppfylle kontrakten, får lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale.

Stortinget ber regjeringen spesifisere i anbudet for kystruten Bergen–Kirkenes at leverandør skal tilrettelegge for at det fortsatt skal åpnes for lærlinger, på det samme eller høyere nivå enn det som er tilfelle i dag.» 


Annonse:
https://stillinger.headvisor.no/nordkappkommune/sektorleder0918/
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS