Høyere strømpriser for husholdningene
Forbrukerne betaler høyere pris for strømmen. (Illustrasjonsfoto)

Høyere strømpriser for husholdningene

Tall for strømpriser fra Statistisk sentralbyrå.
Riks
Raymond Elde
Publisert : 26.11.2017 09:45

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 33,3 øre/kWh i 3. kvartal 2017. Dette er en oppgang på ni prosent sammenliknet med 3. kvartal i 2016, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). 

Den totale strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 95,2 øre/kWh i 3. kvartal 2017 viser nye tall i Elektrisitetspriser. Dette er en økning på over fem prosent sammenlignet samme kvartal året før. Av den totale strømprisen for 3. kvartal 2017 utgjorde strømprisen 33,3 øre/kWh, nettleien 27,9 øre/kWh og forbruksavgiften på elektrisk kraft samt merverdiavgift 34 øre/kWh.

En viktig årsak til høyere strømpris i 3. kvartal 2017 sammenlignet med året før, er ifølge NVE høy eksport av elektrisitet som følge av uvanlig mye stans i svensk kjernekraft. Den økte prisen skal også ha sammenheng med et høyere prisnivå på kull.


Annonse:
http://www.kystmuseene.no/kamoeyvaer.6167680-329337.html
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS