Et aldersvennlig samfunn
Kommunene må omstille for planlegging for mer aldersvennlig samfunn. (Illustrasjonsfoto)

Et aldersvennlig samfunn

Tre nye rapporter gir innsikt i hvordan kommunene planlegger.
Riks
Raymond Elde
Publisert : 22.11.2017 23:30

Helsedirektoratet har satt i gang flere utviklingsprosjekt som skal bidra til aktive eldre og mer aldersvennlige lokalsamfunn

Tre nye rapporter gir innsikt i hvordan kommunene nå planlegger for de demografiske endringene, hvordan man kan sikre eldres medvirkning, samt mulige konsekvenser av økt yrkesaktivitet blant eldre. Det melder Helsedirektoratet.no

Den demografiske utviklingen vil kreve omstillinger for kommunenes planlegging for et mer aldersvennlig samfunn.






Annonse:
http://www.kystmuseene.no/kamoeyvaer.6167680-329337.html
Annonse:
Bransjeguiden



Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS