Avfallet øker like mye som BNP
Avfallsmengden i 2015 økte sammenlignet med 2014. (Illustrasjonsfoto)

Avfallet øker like mye som BNP

Statistisk sentralbyrå har presentert tall fra Avfallsregnskapet.
Riks
Raymond Elde
Publisert : 25.11.2017 21:45

Avfallsmengdene i Norge i 2015 var på 11,1 millioner tonn, en økning på tre prosent fra 2014. 

Veksten i avfall og veksten i bruttonasjonalprodukt, har vært tilnærmet lik de siste fire årene, melder Statistisk sentralbyrå

Det er et nasjonalt mål at veksten i totale avfallsmengder skal være vesentlig lavere enn den økonomiske veksten. BNP har i perioden fra 2012 til 2015 økt med i overkant av syv prosentpoeng, mens avfallsveksten har vært på åtte prosentpoeng i samme perioden. Selv om avfallsveksten fortsatt er større en veksten i BNP, nærmer disse størrelsene hverandre seg, viser statistikken Avfallsregnskapet i Statistisk sentralbyrå. 

I 2015 ble 36 prosent av alt ordinært avfall materialgjenvunnet, mens 28 prosent ble regnet som energigjenvunnet. Totalt ble 35 prosent av alt ordinært avfall sendt til forbrenning. Det regnes her med en energiutnyttelsesgrad på 78 prosent.


Annonse:
http://www.kystmuseene.no/kamoeyvaer.6167680-329337.html
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS