Norge har mest helsepersonell i verden
Norge i verdenstoppen når det gjelder antall ansatte i helsevesenet per innbygger. (Illustrasjonsfoto)

Norge har mest helsepersonell i verden

Tall over ansatte i helsevesenet for OECD-landene.
Riks
Raymond Elde
Publisert : 19.11.2017 09:45

Ikke noe annet land har flere ansatte i helsevesenet per innbygger enn Norge. 

En av fem arbeidstagere i Norge jobber nå som sykepleier, lege eller med annet helsefaglig arbeid. Det er mer enn i noe annet vestlig land, viser nye OECD-tall, ifølge Forskning.no

Gjennomsnittlig jobber én av ti ansatte i OECD-landene i helsevesenet.

I alle grupper i norsk helsevesen er kvinner i flertall. Unntaket er leger, der det fortsatt er en liten overvekt av menn.

OECD varsler at antallet helsearbeidere i verden kommer til å måtte øke enda mer, i takt med at befolkningene i mange land blir stadig eldre. Organisasjonen advarer samtidig om at aldrende befolkninger vil ha behov for – og kommer til å forvente – andre typer helse- og pleietjenester enn mye av helsepersonellet nå er utdannet til.


Annonse:
http://www.kystmuseene.no/kamoeyvaer.6167680-329337.html
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS