Rokker ved grunnmuren i norsk fiskeripolitikk
Fiskeriminister Per Sandberg får kritikk av Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd. (Arkivfoto)

Rokker ved grunnmuren i norsk fiskeripolitikk

Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd er kritisk til dispensasjonen fiskeriminister Per Sandberg har gitt til Gunnar Klo AS.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 14.11.2017 20:00

Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd ser med stor uro på den dispensasjonen fra deltakerloven som fiskeriministeren nettopp har gitt.

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) har etter vedtak gitt bedriften Gunnar Klo AS i Øksnes i Nordland dispensasjon til å bli majoritetseier i fiskebåten «Morgenstjerne». Samarbeidsrådet er svært bekymret over de framtidige konsekvensene av at fiskeriministeren gir fiskeindustribedriften adgang til å ha aksjemajoriteten i et kystfiskefartøy.

--Dette vedtaket åpner prinsipielt for at industribedrifter kan eie majoritetsandeler i fiskefartøyene og de kvoterettighetene disse har. Dermed åpner det dører som kan svekke både fiskernes og nasjonens interesser. Deltakerloven er et viktig instrument for å sikre rettferdig konkurranse om råstoffet og rettferdig fordeling av det. Den sikrer at norsk fisk forblir på norske hender. Ved å slippe juridiske enheter inn som eiere på linje med aktive fiskere, åpner man for en utvikling som til slutt kan ende med at utenlandske selskaper kontrollerer den norske fisken, og dit er det ingen som ønsker seg, sier Sveinung Flem, styreleder i samarbeidsrådet, i en pressemelding. 

--Når deltakerloven rokkes ved, rokkes det også ved grunnmuren i norsk fiskeripolitikk. Denne grunnmuren sikrer at råstoffet er fellesskapets ressurs ved at den som skal eie fiskefartøy, selv må være aktiv fisker. Denne grunnmuren sikrer også at verdiene blir værende på norske hender. Den sikrer like konkurransevilkår i næringen, sier Flem.

Fiskernes organisasjoner har uttrykt sterk misnøye med vedtaket, både Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Nordland Fylkes Fiskarlag, Fiskebåt og Fiskarlaget Nord har advart mot konsekvensene av å åpne opp for at aksjeselskap, ikke aktive fiskere, skal eie rettigheter til å delta i fisket, ifølge Sveinung Flem. 


Annonse:
http://www.kystmuseene.no/kamoeyvaer.6167680-329337.html
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS