Landmakt-krav til Stortinget
Fylkesordfører Ragnhild Vassvik. (Foto: Øystein Ruud)

Landmakt-krav til Stortinget

Det var høring om landmaktproposisjon på Stortinget der representanter fra Finnmark ble hørt.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 14.11.2017 09:14
Sist oppdatert : 14.11.2017 10:22

Det var Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget som mandag avholdt høringen om videreutviklingen av Hæren og Heimevernet; landmaktproposisjon. 

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik deltok sammen med ordfører i Porsanger, Aina Borch.

--Forslagene i landmaktproposisjonen om Kavaleribataljon i Porsanger og konkret styrking av Heimevernet skal vedtas i Stortinget. Det var fylkesordfører Ragnhild Vassviks tydelige budskap i innlegget under høringen. 

--Jeg ser optimistisk på at foreslått tiltak også vedtas i Stortinget før jul. Det vil bety den første satsingen på Landmakten i Finnmark på nesten 30 år, sier fylkesordføreren i en pressemelding. 

Se innlegg og svar Stortinget nett-tv

Finnmark fylkeskommune er tydelig på at følgende foreslåtte tiltak i landmaktproposisjonen skal legges til grunn for å bidra til en nødvendig og tilfredsstillende troverdighet til forsvaret av Norge: 
1. Kavaleribataljon etableres som foreslått på Garnisonen i Porsanger med minimum 400 soldater, befal og fast ansatte. 
2. Kavaleribataljonen på Garnisonen i Porsanger må sikres troverdig stridsvogns kapasitet og jegersoldater med mobilitet. 
3. Kavaleribataljonen på Garnisonen i Porsanger må kunne operere selvstendig, kunne samvirke med alle våpen- og forsvarsgrener og allierte styrker. 
4. Kavaleribataljonen på Garnisonen i Porsanger forsterkes som foreslått med kampluftvernbatteri fra Setermoen, for å sikre egen beskyttelse. 
5. Kavaleribataljonen på Garnisonen i Porsanger skal etableres innen 2019-22, og det må gjennomføres omfattende investeringstiltak for å sikre at all bygningsmasse er ferdigstilt innen 2025 
6. Finnmark landforsvar(FL) opprettes som foreslått for å etablere en felles ledelse for Hæren og Heimevernet i Finnmark, og for å kunne samvirke med alle våpen- og forsvarsgrener og allierte styrker. 
7. Finnmark landforsvar(FL) skal ledes fra Garnisonen i Porsanger, og må etableres innen 2019. 
8. Heimevernet (HV-17) i Finnmark skal styrkes som foreslått for å optimalisere den operativ evne i Finnmark i en tidlig fase av en konflikt og bidra til et styrket totalforsvar. 
9. Heimevernet (HV-17) i Finnmark sin innsatsstyrken skal gis oppklarings- og ildlederkapasitet. Styrken tilføres mobilitet, bærbart luftvern for økt egenbeskyttelse og kampkraft. 
10. Heimevernet (HV-17) i Finnmark sin områdestrukturen i Finnmark gis mer trening og økt kapasitet til å sperre fremrykkingsveier ved hjelp av hindringer og ødeleggelser, og for å sikre mottak av allierte. Mobiliteten styrkes gjennom tilførsel av lette terrengkjøretøy. 
11. Heimevernet (HV-17) i Finnmark styrkes som planlagt med øremerkede HV-områder og innsatsstyrker i andre deler av landet, som er trent og utrustet for å forsterke operasjoner i Finnmark 
12. Heimevernet (HV-17) i Finnmark må få utarbeidet en egen rekrutteringsplan for Finnmark som ser helheten og langsiktigheten fra førstegangstjeneste til videre tjeneste i Heimevernet. 
13. Grensevakten styrkes med vedtatte ambisjoner med et jegerkompani på 150 soldater i Garnisonen i Sør- Varanger innen 2019 
I tillegg skal etableringen av Kavaleribataljon og Finnmark Landforsvar på Garnisonen i Porsanger sikre en fremtidsrettet bruk av Halkavarre skytefelt. Forsvaret i Finnmark skal også ha tilgang på regelmessig helikopterstøtte til øving, krise og krig, for å sikre innsetting og evakuering. 


Annonse:
http://www.kystmuseene.no/kamoeyvaer.6167680-329337.html
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS