Mange gjør en innsats for idrettslagene
Foreldre engasjerer seg i idrettslag, blant annet fotball. (Illustrasjonsfoto)

Mange gjør en innsats for idrettslagene

Nær halvparten av foreldre med barn i skolealder har gjort en gratis innsats for et idrettslag siste år.
Sport
Raymond Elde
Publisert : 19.11.2017 03:45

Levekårsundersøkelsen 2017 har kartlagt befolkningens deltakelse i organisasjoner. I befolkningen som helhet er fire av ti aktivt medlem i minst én organisasjon, og nesten like mange har gjort en frivillig innsats i løpet av de siste 12 månedene.

Aktivt medlemskap er her forstått som deltakelse på medlemsmøter, trening eller liknende, mens frivillig innsats omfatter ulønnet arbeid som trenerverv, styreverv eller dugnadsarbeid.

Det er idrettslagene som har flest aktive medlemmer. 15 prosent av personer over 16 år anser seg som aktivt medlem av et idrettslag. Til sammenlikning er det åtte prosent som er aktive medlem av en organisasjon innen musikk, teater eller kunst og 6 prosent i ideelle organisasjoner innen miljø, menneskerettigheter eller humanitært arbeid.

Det er unge som bor med foreldre, samt foreldre med barn under 19 år som i størst grad er aktive i idrettslag. Mens de unge oftere er aktive medlemmer i idretten, yter foreldrene i størst grad en frivillig innsats. Nær halvparten, 44 prosent av par med barn i alderen 7–19 år, har drevet med slikt gratisarbeid for idrettslag i løpet av de siste 12 månedene, ifølge Statistisk sentralbyrå


Annonse:
https://stillinger.headvisor.no/nordkappkommune/sektorleder0918/
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS