Styrker forskningen på nordområdene og Russland
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide. (Arkivfoto)

Styrker forskningen på nordområdene og Russland

Nytt navn og nytt område for forskningsprogram, et program blant annet for nordområdene og Russland.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 13.11.2017 23:30

Utenriksdepartementet har besluttet å styrke forskningsprogrammet på nordområdene og Russland. 

Utenriksdepartementet vil bruke inntil 137 millioner kroner på forskning på nordområdene og Russland over de neste fem årene. Programmet blir utvidet til også å omfatte Ukraina, Moldova og Georgia. Navnet endres derfor fra Norruss til Norruss Pluss. 

Verdens interesse for nordområdene og Arktis øker. Klimaendringene slår merkbart ut i nord og kan påvirke dagens nærings- og samfunnsliv. Samtidig gir åpningen av stadig større isfrie havområder perspektiver for nye transportruter og ny næringsvirksomhet.

--Den internasjonale oppmerksomheten om Arktis skaper nye samarbeidsmuligheter for Norge, men også utfordringer. Flere enn før ønsker å være med på å påvirke den fremtidige utviklingen av nordområdene. For at Norge fortsatt skal være med på å sette den internasjonale dagsorden i nord, må vi også være ledende på forskning på geopolitikk og internasjonale relasjoner i Arktis, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en pressemelding. 

Russland er en sentral aktør i nord, og en viktig samarbeidspartner for Norge i forvaltningen av marine ressurser i nord, innen beredskap, søk og redning, miljøvern og innen det brede regionale samarbeidet. Kunnskap om landets politikk, ambisjoner og økonomiske utvikling er viktig for Norge, og for utformingen av vår egen utenrikspolitikk. Russland er en viktig global aktør, og Norge trenger god kunnskap om landets relasjoner til asiatiske land og europeiske naboland samt Eurasia-samarbeidet.


Annonse:
https://stillinger.headvisor.no/nordkappkommune/sektorleder0918/
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS