Norge bruker fjerde mest på helse i OECD
I Norge dekker det offentlige 85 prosent av utgiftene til helse. (Illustrasjonsfoto)

Norge bruker fjerde mest på helse i OECD

Tall over helseutgifter blant OECD-landene.
Riks
Raymond Elde
Publisert : 10.11.2017 11:30

Norske helseutgifter utgjorde 10,5 prosent av BNP i fjor. 

Norge kommer på fjerde plass blant OECD-landene når vi sammenligner utgifter til helseformål per innbygger. USA bruker mest, fulgt av Sveits, Luxembourg og Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå

Hvor stor del av tilgjengelige ressurser som brukes på helse, varierer mye mellom land. Vi ser på landenes helseutgifter som andel av BNP. I 2016 brukte Norge 10,5 prosent av BNP på helse, noe over OECD-gjennomsnittet på ni prosent.

Helsetjenestene finansieres ulikt fra land til land. I Norge dekkes 85 prosent av utgiftene gjennom det offentlige.


Annonse:
http://www.kystmuseene.no/kamoeyvaer.6167680-329337.html
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS