Bedre resultat i finnmarkskolen
Finnmark-elever gjør det bedre på nasjonale prøver. (Illustrasjonsfoto)

Bedre resultat i finnmarkskolen

Utdanningsdirektøren skryter av kommuner, rektorer og lærere.
Lokal
Raymond Elde
Publisert : 10.11.2017 17:44

Finnmark fylke er den eneste fylket i landet som kan vise til en betydelig bedring ved nasjonale prøver fra 2016 til 2017.

Elevenes prestasjoner i de fleste fylkene endrer seg marginalt fra 2016 til 2017. Unntaket er Finnmark.

--I Finnmark øker elevenes prestasjoner med to poeng i regning og ett poeng i engelsk og lesing. Dette innebærer at elever på de to laveste mestringsnivåene i regning har blitt redusert med åtte prosentpoeng, sier Ole Håkon Haraldstad, utdanningsdirektør i Finnmark, til Radio Nordkapp.

Tilsvarende er det ni prosentpoeng færre av elevene som presterer på de to laveste nivåene i lesing og seks prosentpoeng færre i engelsk. I regning er det i tillegg en økning i andelen på de to øverste mestringsnivåene på syv prosentpoeng i Finnmark.

--Dette viser at den jobben kommuner, rektorer og lærere, har gjort for å bedre ferdighetene har gitt resultat. Det sier utdanningsdirektøren. 

--Vi skal alle være forsiktige i bruk av tall fra nasjonale prøver, men bruke det for å jobbe langsiktig til det beste for elevene, sier Haraldstad.


Annonse:
http://www.kystmuseene.no/kamoeyvaer.6167680-329337.html
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS