Vil løfte frem samisk kultur
Kulturminister Linda Hofstad Helleland og sametingspresident Aili Keskitalo. Foto: Kulturdepartementet.

Vil løfte frem samisk kultur

Første innspillmøtet blir gjennomført på fredag.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 09.11.2017 16:00

Regjeringen er opptatt av at samiske kulturuttrykk skal være en selvsagt del av fortellingen om Norge, og at dette er en forutsetning for et rikt og mangfoldig kulturliv for fremtiden.

I forbindelse med arbeidet med en ny kulturmelding ønsker Kulturdepartementet å få kartlagt hvilken plass samiske kunstuttrykk har i alle deler av samfunnet vårt for å lage en egen strategi for å løfte fram samiske kunst- og kulturuttrykk på flere arenaer.

--Samisk kunst og kultur må få en enda tydeligere stemme i Norge. Alle vi som bor i Norge må anerkjenne den samiske kulturarven som en del av vår samlede identitet, og vi må sørge for at publikum over hele landet får mulighet til å bli kjent med den. Mulige eksempler kan være samiske produksjoner i Den kulturelle skolesekken, samisk kunst i det nye Nasjonalmuseet, turneer med Beaivváš-teatret i hele landet og mer samisk kultur og joik på TV, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland, ifølge Regjeringen.no

Kulturdepartementet skal fredag 10. november ha sitt første innspillsmøte med Sametingets administrasjon i forbindelse med kulturmeldingen. Det vil bli invitert til flere møter i året som kommer og lagt opp til et nært samspill med Sametinget. Siktemålet må være å arbeide frem en strategi som både Sametinget og Stortinget helt ut kan slutte seg til.


Annonse:
https://stillinger.headvisor.no/nordkappkommune/sektorleder0918/
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS