Kvotene i åpen gruppe blir halvert
Det er forslag om halvering av den garanterte kvoteandelen i åpen gruppe. (Illustrasjonsfoto)

Kvotene i åpen gruppe blir halvert

Forslag fra Fiskeridirektoratet om reduserte kvoter.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 07.11.2017 23:30

Fiskeridirektoratet foreslår halvering av den garanterte kvoteandelen i åpen gruppe, i tillegg til en betydelig reduksjon av maksimalkvotene. Dette ifølge Fiskeribladet.

At det går mot et 2018 med lavere åpen gruppekvoter har lenge vært klart. I Fiskeridirektoratets innstilling til reguleringsmøtet senere i uken er det understreket alvoret i situasjonen med et forslag om halvering av de garanterte kvotene.

For en båt på 10 meter betyr det en 2018-kvote på 11 tonn garantert og 19 tonn maksimalt. I år startet den samme båten med 22 tonn garantert og 29 tonn maksimalt. Inneværende år ble fisket på maksimalkvotene stoppet 31. mars.

For høyt fiskepress
Det ligger an til et betydelig overfiske av 2017-kvotene for denne fartøygruppa, og i tillegg har det vært betydelig diskusjon rundt deltagelsen i åpen gruppe det siste året. Så lenge kvoteandelen holdes på samme nivå må fiskepresset dermed ned for å komme i havn med reguleringsopplegget. Hvor mye økt deltagelse i gruppa har slått ut har også vært omdiskutert, men det ligger nå et forslag ute til høring hos direktoratet som kan «redusere deltagelsen noe», som det heter i innstillingen.

Fartøy under 11-meter har anledning å fiske i åpen gruppe. Åpen gruppe (gruppe II) skal sikre at de som ikke hadde kvote-rettigheter i 1990 har adgang til fiske. Om lag 10 prosent av den norske torskekvota avsettes til åpen gruppe.


Annonse:
https://stillinger.headvisor.no/nordkappkommune/sektorleder0918/
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS