Avfall som en ressurs
Avfall er ressurser, ifølge Høyres klimapolitiske talsperson. (Illustrasjonsfoto)

Avfall som en ressurs

Lene Westgaard-Halle, Høyres klimapolitiske talsperson, mener gjenbruk av avfall kan skape nye ressurser.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 11.11.2017 21:45

Ved å gjenvinne, gjenbruke og omdanne avfall kan vi skape nye ressurser. Det mener Lene Westgaard-Halle, Høyres klimapolitiske talsperson. 

--Vi tror på mennesket og evnen til å finne løsninger på nye utfordringer. Med teknologiutvikling og en åpen tilnærming til markedet kan det skapes lønnsomme og miljøvennlige produkter og tjenester som gjør hverdagen enklere og bedre for deg som innbygger, skriver Høyres Lene Westgaard-Halle i et leserinnlegg. 

Høyre-politikeren mener et sterkt næringsliv er viktig også for å løse miljøutfordringene. Et grønt skifte betyr å frikoble økonomisk vekst fra økte klimagassutslipp slik at flere mennesker kan løftes ut av fattigdom uten at klimaet blir ødelagt. 

--Vi må derfor redefinere synet på hva som er ressurser, og hvordan de kan utnyttes mest mulig effektivt. Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn økonomi. Når presset på naturressursene øker, er det avgjørende for miljøet at ressurser brukes og gjenbrukes mer effektivt enn i dag. Vi vil også styrke næringslivets grønne konkurransekraft, ifølge Westgaard-Halle. 

-- Mange av jordens ressurser kan bli en mangelvare i fremtiden. Derfor er det viktig at vi utnytter dem best mulig og gjerne flere ganger. Sirkulær økonomi er oppskriften på fremtidens økonomiske suksess, ifølge leserinnlegget til Lene Westgaard-Halle. 

Les hele leserinnlegget, i Radio Nordkapps portal


Annonse:
https://stillinger.headvisor.no/nordkappkommune/sektorleder0918/
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS