Snart slutt på fylkeslag
Landsmøtet i Norges Fiskarlag i 2017. (Foto: Norges Fiskarlag)

Snart slutt på fylkeslag

Ny organisasjonsmodell skal være ferdig utredet og implementert i medlemslagene før neste landsmøte.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 05.11.2017 15:45

Landsmøtet i Norges Fiskarlag har vedtatt en ny modell med tre medlemslag, mot dagens tilsammen ni medlemslag og gruppeorganisasjoner.

I vedtaket heter det blant annet at landsmøtet konstaterer at det er grunnlag for en ny organisasjonsmodell i Norges Fiskarlag hvor det blir tre medlemslag. Disse er Sør-Norges Fiskarlag, Nord-Norges Fiskarlag og Fiskebåt.

Landsmøtet har nå gitt landsstyret i oppdrag å gå videre med denne prosessen basert på den skissen som foreligger.

Det er landsmøtets forutsetning at alle elementene i ny organisasjonsmodell skal være ferdig utredet og implementert i medlemslagene før neste landsmøte, og at ny organisasjonsmodell skal tre i kraft fra 1. januar 2020. Endelig vedtak om ny organisasjonsmodell skal fattes på landsmøtet i 2019.


Annonse:
https://stillinger.headvisor.no/nordkappkommune/sektorleder0918/
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS