Ambulansetjenester koster mest i nord
Helseregion Nord bruker mest penger per innbygger på ambulansetjenesten. (Illustrasjonsfoto)

Ambulansetjenester koster mest i nord

Driftskostnaden i nord per innbygger på ambulanse var 2 922 kroner.
Lokal
Raymond Elde
Publisert : 02.11.2017 05:36

I 2016 brukte helseforetakene til sammen seks milliarder kroner på ambulansetjenester, noe som utgjør fire prosent av de totale driftskostnadene i spesialisthelsetjenesten.

For landet sett under ett tilsvarer kostnadene til ambulansetjeneste om lag 1 150 kroner per innbygger, men det er store forskjeller mellom de fire helseregionene. Spredt bosetningsmønster, lange reiseavstander og klimatiske forhold, bidrar til variasjonene. 

I Helseregion Nord var driftskostnaden per innbygger i 2016 kroner 
2 922, ifølge Statistisk sentralbyrå. 

Helseregion Nord topper listen over forbruk per innbygger. 


Annonse:
https://stillinger.headvisor.no/nordkappkommune/sektorleder0918/
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS