Flere møtte fram til sametingsvalget i nord
God oppslutning ved sametingsvalget i valgkretsene i Finnmark. (Illustrasjonsfoto)

Flere møtte fram til sametingsvalget i nord

Oppslutningen ved sametingsvalget som ble avholdt i september.
Valg 2017
Raymond Elde
Publisert : 01.11.2017 05:31

Det var bedre valgdeltakelse i sametingsvalget i Finnmark sammenlignet med stortingsvalget i fylket, melder Statistisk sentralbyrå. 

I de tre nordligste sametingskretsene stemte 74,9 prosent mens valgdeltakelsen for stortingsvalget var 72,6 prosent i Finnmark. 

Valgdeltakelsen i Østre valgkrets i sametingsvalget var 70,3 prosent. Det var 2 300 med stemmerett der 1 802 stemte. Østre valgkrets består av kommunene Lebesby og østover. 

I Nordre valgkrets var deltakelsen 70,8 prosent. 2 540 hadde stemmerett og 1 798 deltok i sametingsvalget. Nordre valgkrets består av kommunene langs kysten fra Nordkapp til Skjervøy. 

Ávjovári krets består av Porsanger, Karasjok og Kautokeino. Valgdeltakelsen var 75,7 prosent. 3 738 personer hadde stemmerett og 2 825 deltok.






Annonse:
http://www.kystmuseene.no/kamoeyvaer.6167680-329337.html
Annonse:
Bransjeguiden



Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS