Statsbudsjettet 2018 og Finnmarkskommunene
KS Finnmark håper Stortinget endrer regjeringens forslag til statsbudsjett. (Illustrasjonsfoto)

Statsbudsjettet 2018 og Finnmarkskommunene

En uttalelse fra fylkesstyret i KS Finnmark i forbindelse med statsbudsjettet for 2018.
Nordkapp-budsjettet 2018
Raymond Elde
Publisert : 30.10.2017 05:20

Kommunene i Finnmark kommer klart dårligst ut i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018, mener fylkesstyret i KS Finnmark. 

KS Finnmark mener at regjeringens nedprioritering av distriktskommuner i statsbudsjettet for 2018 er uakseptabel. Stortinget må ta grep og rette opp den ubalanse som skapes mellom distrikt og sentrum i forslaget til statsbudsjett. KS Finnmark krever et kommuneopplegg der de distriktspolitiske virkemidlene som småkommunetilskuddet, regionaltilskuddet og Nord-Norges tilskuddet prisjusteres. Skjønnsrammen må også oppjusteres, ifølge en uttalelse fra fylkesstyret i KS Finnmark. 

KF Finnmark mener innbyggerne i Finnmark vil få betydelig reduksjon i tjenestetilbudet dersom regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 blir vedtatt. 18 av 19 finnmarkskommuner får realnedgang i frie inntekter. Dette vil måtte føre til kutt i høstens budsjettprosesser. Verst vil det være for de minste kommunene, som trolig får store utfordringer med å få budsjettene i balanse.  

De viktigste årsakene til at distriktskommuner, og i særdeleshet finnmarkskommunene, ligger an til å få mye mindre enn større og mer sentralt beliggende kommuner, er at de regionalpolitiske elementene i inntektssystemet ikke er prisjustert fra 2017 til 2018. Å prisjustere noen elementer og unnlate å prisjustere andre, er det samme som å omfordele midler. Regjeringens budsjettforslag er et forslag til omfordeling av kommuneramma fra distrikt til sentrum, ifølge fylkesstyret i KS Finnmark. 


Annonse:
http://www.kystmuseene.no/kamoeyvaer.6167680-329337.html
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS