Tolkeoppdrag utføres av tolker uten dokumenterte kvalifikasjoner
Utvikling i utgifter, hentet fra rapporten «Behovet for tolker i 2016» på imdi.no.

Tolkeoppdrag utføres av tolker uten dokumenterte kvalifikasjoner

Ferske tall viser at ukvalifiserte tolker blir brukt i Norge.
Riks
Raymond Elde
Publisert : 25.10.2017 23:30

I løpet av 2016 ble det gjennomført 672 000 tolkeoppdrag i Norge. Kun 30 prosent av disse oppdragene ble gjennomført med kvalifiserte tolker, viser en ny rapport fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

I 2015 brukte det offentlige om lag 740 millioner kr på tolketjenester. Dette er en økning på over 50 prosent fra 2013.
--De høye utgiftene bekrefter at behovet for tolk er stort. Ingen bestiller tolk for moro skyld. Det som er bekymringsfullt er at for mange bruker store summer på tolketjenester uten å stille krav til kvalitet, sier Libe Rieber-Mohn, direktøren i IMDi, i en pressemelding. 

Det er ikke en selvfølge at man får kvalifisert tolk hvis man bestiller fra tolkeformidlere, er ett av funnene i rapporten. Halvparten av oppdragene kommunale tolkeformidlere har formidlet var med kvalifiserte tolker. Private bruker kvalifisert tolk i enda mindre grad.

Regjeringen har igangsatt et arbeid med en lov om tolking i offentlig sektor. Lovforslaget, som sendes på høring i 2018, vil innebære en plikt for offentlig sektor til å bruke kvalifiserte tolker.


Annonse:
http://www.kystmuseene.no/kamoeyvaer.6167680-329337.html
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS