Tilskudd til kinoen og Gjesvær samfunnshus
Finnmark fylkeskommune har støttet renoveringen av Nordkapp kino- og kultursal med 637 000 kroner. (Arkivfoto)

Tilskudd til kinoen og Gjesvær samfunnshus

To av fire som fikk penger av Hovedutvalget for kultur, folkehelse- og samferdsel, er fra Nordkapp.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 23.10.2017 21:59

Hovedutvalget for kultur, folkehelse- og samferdsel, har fordelt i overkant av 1,3 millioner kroner til kulturprosjekt fra spillemidlene. 

Nordkapp kino- og kultursal har fått 637 000 kroner, og Gjesvær Bygde- og idrettslag fikk 115 000 kroner av potten. 

Tilskuddene til kulturbygg har gjennom flere år vist seg å være av stor betydning for utvikling av kulturlivet i Finnmark. De siste årene har fylkeskommunen imidlertid mottatt svært få søknader om spillemidler til kulturbygg.  Hovedutvalgsleder, Geir Ove Bakken (Ap), ønsker ikke å spekulere i årsakene til at det kommer inn såpass få søknader, men skulle gjerne sett at kommunene i større grad prioriterer arbeidet med slike tilskuddsordninger, ifølge en pressemelding fra Finnmark fylkeskommune. 

Følgende prosjekt fikk tilskudd: 
1. Nordkapp kino og kultursal – Nordkapp kommune: Kr. 637 000,-
2. Terminal B – Formidlingslokale for billedkunst – Pikene på broen -  Sør-Varanger kommune: Kr. 362 000,- 
3. Gjesvær samfunnshus – Gjesvær bygde- og idrettslag: Kr. 115 000,-
4. Krampenes samfunnshus – Bygdelaget Fremad: Kr. 221 000,-






Annonse:
http://www.kystmuseene.no/kamoeyvaer.6167680-329337.html
Annonse:
Bransjeguiden



Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS