Eldre pasienter med demens bør gå mer
Menneskene har et grunnleggende behov for bevegelse, sier forsker. (Illustrasjonsfoto)

Eldre pasienter med demens bør gå mer

Ny forskning presentert, forskning som viser at inaktive eldre utvikler depresjon.
Riks
Raymond Elde
Publisert : 23.10.2017 01:19

Eldre som har god balanse, muskelstyrke og mobilitet er mindre rammet av depresjon, viser ny studie.

Hele 80 prosent av eldre på sykehjem har demens, og mange utvikler depresjon. De blir som regel stillesittende og inaktive.

Eldre med demens som har god muskelstyrke og balanse, og i tillegg høy ganghastighet, viser en vesentlig mindre grad av depresjon. Det viser en ny studie av stipendiat og fysioterapeut Linda Kvæl ved Høgskolen i Oslo og Akershus, ifølge Forskning.no

--Depresjon er et komplekst fenomen, og det er jo ikke bare fysisk funksjon som forklarer dette alene. Mange faktorer spiller inn. Men det er klart at fysisk funksjon som balanse, muskelstyrke og kondisjon kan være positivt for sykehjemsbeboere med demenssykdom, sier hun.

Kvæl har sett på funksjon blant 170 sykehjemsbeboere med demenssykdommer, og hun har undersøkt om det var en sammenheng mellom gruppene med og uten depresjon på fysisk funksjon. Beboerne var fordelt på 18 sykehjem i Oslo.

De fysiske testene besto av styrke, balanse, ganghastighet og evnen til å utføre dagliglivets aktiviteter.  

Rundt 24 prosent av deltakerne i denne studien ble klassifisert som deprimerte. Dette stemmer overens med tidligere forskning som sier at om lag halvparten av alle sykehjemsbeboere lider av mildere depresjonssymptomer, mens en av fire har en depresjon som bør behandles.


Annonse:
http://www.kystmuseene.no/kamoeyvaer.6167680-329337.html
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS