Foreslår økt støtte til kvensk språk og kultur
Stortinget har blant annet vedtatt å opprette en sannhets-/forsoningskommisjon for fornorskingspolitikk og urett begått mot det kvenske folk. (Illustrasjonsfoto)

Foreslår økt støtte til kvensk språk og kultur

Hilja Huru ønsker ekstra ressurser, blant annet for å delta i arbeidet med sannhets-/forsoningskommisjonen.
Statsbudsjettet 2018
Raymond Elde
Publisert : 17.10.2017 23:30

Hilja Huru, leder i Norske Kveners Forbund, mener det er lyspunkt i regjeringens forslag til statsbudsjett, men fortsatt mangler det mye. 

--Vi er glade for at støtten til kvensk språk og kultur er økt med to millioner, men fortsatt mangler vi mye. Det sier Hilja Huru i en pressemelding. 

Blant annet er støtten til de nasjonale minoritetene, deriblant kvenene, ikke økt. Det har heller ikke støtten til Kvensk institutt eller den kvenske avisa Ruijan Kaiku.

--Vi trenger økte ressurser både til drift av de kvenske institusjonene og til drift av vår organisasjon. Rammekonvensjonen for beskyttelse av nasjonale minoriteter, som Norge har sluttet seg til, forutsetter at minoritetene skal settes i stand til å sikre sine interesser. Med den foreslåtte bevilgningen blir dette en umulig oppgave. Det er derfor et demokratisk problem at vi ikke settes i stand til å være et talerør for våre folk, sier Huru.

Stortinget vedtok i juni å opprette en sannhets-/forsoningskommisjon for fornorskingspolitikk og urett begått mot det kvenske folk.  Stortingets vedtak forutsetter en aktiv deltakelse fra kvenene. Norske Kveners Forbund ønsker involvering og engasjement fra hele det kvenske samfunnet i arbeidet som skal gjøres. Til dette trengs det ekstra ressurser; forslaget i statsbudsjettet gir ikke mulighet til det, ifølge leder Hilja Huru. 


Annonse:
https://stillinger.headvisor.no/nordkappkommune/sektorleder0918/
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS