Ingen ting i statsbudsjettet til museum i Kjøllefjord
Ingen ting i statsbudsjettforslaget om Foldalbruket i Kjøllefjord.

Ingen ting i statsbudsjettet til museum i Kjøllefjord

Arvid Bye forventet at Kulturdepartementet i det minste kunne melde om behovet som er i Finnmark.
Statsbudsjettet 2018
Raymond Elde
Publisert : 16.10.2017 13:22

Det var ingen bevilgning til Foldalbruket i Kjøllefjord i regjeringens forslag til statsbudsjett. 

--De tre siste årene har vi signalisert til departementet at driften i Kjøllefjord må sikres. Vi har for 2018 søkt om kroner 500 000 som økt driftstilskudd for å ivareta denne oppgaven. Vi hadde forventet at Kulturdepartementet i det minste kunne melde til Stortinget at dette er et behov i Finnmark, men saken er ikke nevnt i budsjettforslaget. Det er opp til stortingspolitikerne å få på plass en bevilgning som i den store sammenhengen er relativt liten. Det sier Arvid Bye, direktør i Museene for kystkultur og gjenreisning,

Foldalbruket i Kjøllefjord dokumenterer hvordan gjenreisningstidens fiskebruk så ut. 

Lebesby kommune har vedtatt et årlig driftstilskudd til museet og det samme har Finnmark fylkeskommune gjort.  Museum som er en del av det såkalte konsoliderte enheter under Kulturdepartementet, skal i henhold til Stortingets vedtak ha mulighet for å få inn 60 prosent i statlig driftstilskudd forutsatt at regionen; altså kommunene og fylkeskommunen bidrar med 40 prosent. 

Den regionale andelen har blitt vedtatt. Museet i Kjøllefjord drives som en avdeling innenfor Museene for kystkultur og gjenreisning IKS.


Annonse:
http://www.kystmuseene.no/kamoeyvaer.6167680-329337.html
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS