Vil stanse planlagte letetillatelser i Barentshavet
Une Aina Bastholm ønsker ikke mer leteaktivitet i Barentshavet. (Illustrasjonsfoto)

Vil stanse planlagte letetillatelser i Barentshavet

Representantforslag fra stortingsrepresentanten til Miljøpartiet De Grønne.
Olje – Sarnes
Raymond Elde
Publisert : 16.10.2017 09:25
Sist oppdatert : 16.10.2017 09:28

Une Aina Bastholm, stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, har fremmet et representantforslag på Stortinget der hun ønsker at Stortinget skal be regjeringen om å stanse den planlagte tildelingen av nye letetillatelser gjennom 24 konsesjonsrunde.

Nesten samtlige felt som er utlyst, i 24 konsesjonsrunde, ligger i Barentshavet. 

--Klimaendringene truer med å utløse fundamentale endringer i det livsmiljøet som har vært grunnlaget for dagens sivilisasjon. Matforsyning, infrastruktur, artsmangfold, økonomi og overlevelsen til lokalsamfunn, byer og hele land står på spill. Forbrenning av fossil energi er hovedårsaken til disse endringene. Norge er i dag verdens 7. største eksportør av klimagassutslipp. Norsk petroleumsvirksomhet har hittil ført til at 14 milliarder tonn CO2 har havnet atmosfæren, skriver MDG-politikeren som bakgrunn for representantforslaget. 

Forslagsstilleren viser til at det tar lang tid å bygge ut et olje- eller gassfelt etter et funn. Drift av felt på blokkene som utlyses gjennom 24. konsesjonsrunde, vil stort sett komme i gang i løpet av 2030-tallet med driftshorisont på mange tiår. På denne tiden vil fossil energi være på vei ut av verdens energimiks. Etterspørsel og pris vil falle raskt, og på ett eller annet tidspunkt falle for godt. Nesten samtlige felt som er utlyst, ligger i Barentshavet, et havområde der norsk oljebransje har møtt svært store utfordringer med å utvikle drivbare og lønnsomme prosjekter selv i oljens gullalder. Etter 40 år er det kun to felt i drift: Snøhvit og Goliat. De har gitt kostnadsoverskridelser på henholdsvis 19 og 16 mrd. kroner og det tok henholdsvis 33 og 37 år fra utlysning til feltene kom i drift, skriver Une Aina Bastholm som argument for forslaget hun har fremmet. 


Annonse:
http://www.kystmuseene.no/kamoeyvaer.6167680-329337.html
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS