Ønsker utredninger for fremtidig sykehusstruktur
Venstre med representantforslag på Stortinget om sykehusstrukturen i Vest-Finnmark. (Illustrasjonsfoto)

Ønsker utredninger for fremtidig sykehusstruktur

Trine Skei Grande, leder i Venstre, er én av politikerne som engasjerer seg i sykehusstruktur i Vest-Finnmark.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 11.10.2017 19:30

Stortingsrepresentantene Kjetil Kjenseth, Trine Skei Grande, Terje Breivik og Carl Erik Grimstad, alle fra Venstre, har i et representantforslag bedt Stortinget vedta at regjeringen skal iverksette nødvendige utredninger for fremtidig sykehusstruktur i Vest-Finnmark som ivaretar pasientens beste.

Forslagsstillerne viser til at Stortinget i mars 2016 vedtok Nasjonal helse- og sykehusplan. Forslagsstillerne mener likevel at noen aspekter ikke er ivaretatt godt nok i planen, blant annet hvilke krav til utredninger og samfunnsøkonomiske analyser som skal kreves ved bygging av nye sykehus. 

Forslagsstillerne viser til at det er uomtvistelig fakta at det foreligger motstridende interesser mellom Hammerfest og Alta for lokalisering av et nytt sykehusbygg i Vest-Finnmark, og at Helse Nord RHF har besluttet å bygge et nytt lokalsykehus for Vest-Finnmark i Hammerfest. Forslagsstillerne viser til at det ikke er innhentet nødvendig kunnskap som sikrer at hensynet til pasienten veier tyngst. For eksempel lokalisering av sykehusbygg (ett eller to sykehus) og fordeling av sykehustjenester mellom de to byene Hammerfest og Alta. Forslagsstillerne mener dette er kunnskap og informasjon som må grundig vurderes før en slik beslutning tas, ifølge bakgrunnen for representantforslaget fra Venstre. 

Hele forslaget: 
-Stortinget ber regjeringen iverksette nødvendige utredninger for fremtidig sykehusstruktur i Vest-Finnmark som ivaretar pasientens beste.

-Stortinget ber regjeringen utrede akuttsykehus i Hammerfest, akuttsykehus i Alta og akuttsykehus både i Alta og Hammerfest.

-Stortinget ber regjeringen sørge for at utredningene om fremtidig sykehusstruktur i Vest-Finnmark vurderes særskilt opp mot andre geografiske områder med flere sykehus (på mindre areal, mindre befolkning og kortere avstander) enn det er i Vest-Finnmark, slik som Ofoten, Vesterålen, Lofoten, Hardanger, Voss etc.

-Stortinget ber regjeringen fremme sak til Stortinget om fremtidig sykehusstruktur i Vest-Finnmark.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS