Ønsker endelig gjennomslag for kavaleribataljon
Ragnhild Vassvik og Aina Borch forventer at Finnmark blir prioritert. (Foto: Forsvaret i forbindelse med øvelsen Joint Viking)

Ønsker endelig gjennomslag for kavaleribataljon

Politikere i Finnmark har forventninger til fram stortingsproposisjonen om Landmakten.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 11.10.2017 11:30

Finnmark fylkeskommune og Porsanger kommune mener vi må ha en militær tilstedeværelse i fylket som styrker landmaktens troverdighet og terskel i nord,

Denne uken legger regjeringen fram stortingsproposisjonen om Landmakten. Den legger føringer for framtidige investeringer i Hæren og Heimevernet, og Ragnhild Vassvik, påtroppende fylkesordfører i Finnmark og Aina Borch, ordfører i Porsanger, har klare forventninger om at Finnmark blir prioritert.

--Vi mener det er helt avgjørende at Landmakten i Finnmark prioriteres når det vedtas bindende investeringer for Hæren og Heimevernet frem til 2035, sier Vassvik i en pressemelding. 

Finnmark fylkeskommune og Porsanger kommune har i mange år vært samstemte om at Hæren skal tilbake til Porsanger både med jegersoldater, mekaniserte styrker og tilpassede våpensystemer.  

--Nå forventer vi at kravet endelig får gjennomslag. Det er en realistisk forventning med tanke på landmaktutredningens foreløpige konklusjon som ble lagt fram i sommer. Der anbefaler Forsvarssjefen en kavaleribataljon med mekaniserte styrker og jegerstyrker på Porsangmoen som grunnlag for fremtidig landmaktstruktur, slår de to fast.

Både den påtroppende fylkesordføreren og ordføreren mener økt satsing på militær tilstedeværelse er nødvendig for å vise vilje og gi tydelige politiske signaler om at nordområdene og Finnmark prioriteres, både nasjonalt og ovenfor NATO.

--Dersom regjeringen velger å legge fram et forslag som ikke følger opp satsing på Porsangmoen, betyr det at Finnmark ikke får stående avdelinger vest for Kirkenes og fylket blir uten en landbasert terskel. Det vil være imot forsvarssjefens tidligere anbefaling og den faglige vurderinga av landmaktutredningen som regjeringen har bestilt fra forsvaret, sier Vassvik og Borch. 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS