Finnmark hadde blant det laveste bruttoprodukt per sysselsatt
Over 40 prosent av de sysselsatte i fiske og akvakultur arbeider i tre nordligste fylkene. (Illustrasjonsfoto)

Finnmark hadde blant det laveste bruttoprodukt per sysselsatt

Ferske tall for bruttoproduktet per sysselsatt i Norge i 2015.
Riks
Raymond Elde
Publisert : 10.10.2017 23:30

Ti av landets fylker ligger 10 prosent eller mer under landsgjennomsnittet for bruttoprodukt per sysselsatt i 2015. 

Felles for disse fylkene var at en høy andel av bruttoproduktet kom fra offentlig forvaltning. Det er også et større innslag av primærnæringer i flere av fylkene.  

Lavest bruttoprodukt per sysselsatt var det i Oppland, Nord-Trøndelag, Finnmark og Hedmark, som lå mellom 15 og 20 prosent under gjennomsnittet. Offentlig forvaltning stod for over 30 prosent av bruttoproduktet i disse fylkene. Til sammenlikning utgjorde offentlig forvaltning i underkant av 25 prosent av bruttoproduktet for fastlandsfylkene samlet, ifølge Statistisk sentralbyrå

I Nord-Norge har fiske og akvakultur et betydelig nærvær. Over 40 prosent av de sysselsatte i fiske og akvakultur arbeider i tre nordligste fylkene. Næringen har høyt bruttoprodukt per sysselsatt, men lavere fiskepriser i 2015 enn året før gjorde at næringen relativt sett bidro mindre enn tidligere.

Bruttoproduktet per sysselsatt var høyest i Oslo og Rogaland i 2015. Akershus og Hordaland lå også over landsgjennomsnittet. Samlet bruttoprodukt for de fire fylkene utgjorde 44 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) i 2015.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS