Vil oppheve tvangssammenslåingen
Stortingsrepresentant Ingalill Olsen, Ap. (Arkivfoto)

Vil oppheve tvangssammenslåingen

Ingalill Olsen mener regionreformen er en uferdig reform.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 09.10.2017 09:23
Sist oppdatert : 09.10.2017 09:26

Arbeiderpartiet vil oppheve tvangssammenslåingen av Finnmark og Troms og la fylkene bestå som i dag.

Forutsetningene for en sammenslåing av Finnmark og Troms er ikke til stede, stortingsrepresentantene Ingalill Olsen og Runar Sjåstad fra Arbeiderpartiet foreslår at Stortinget bør oppheve tvangssammenslåingen av Finnmark og Troms fylker.

En uferdig reform 
--Regionreformen er en uferdig reform, hvor det foreligger stor usikkerhet knyttet til framtidige oppgaver. En region bestående av Finnmark og Troms vil bli en for stor region i areal og vil ha store områder som er svært tynt befolket. Vi legger til grunn at en sammenslåing av Finnmark og Troms vil øke ulempene med store avstander, ikke minske de. Finnmark er et flerkulturelt fylke basert på samisk, kvensk og norsk kultur med grense til Finland og Russland. Utvikling av denne flerkulturelle identiteten har vært til dels smertefull og konfliktfylt, men det har allikevel vært en positiv utvikling i de senere år. Det er uklokt å røre ved dette skjøre og nyvunne fellesskapet, understreker Olsen. 

--Et annet moment som taler mot å slå sammen Troms og Finnmark fylker til en region er Finnmarksloven som ble innført i 2007. I den ble Statskogs disposisjon over land og vann i Finnmark overført til Finnmarks befolkning, ved Finnmarkseiendommen, gjennom en egen vedtatt lov, Finnmarksloven, i Stortinget. Jeg mener det nyvalgte Stortinget bør behandle denne saken på nytt, og det er nødvendig med en avklaring i Stortinget før en omfattende sammenslåingsprosess eventuelt igangsettes, sier Olsen.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS