Søk penger til restaurering
Holmengrå lakesfiskevær i Sør-Varanger. (Foto: Finnmark fylkeskommune)

Søk penger til restaurering

Søknadsfristen er satt til 15. november.
Lokal
Raymond Elde
Publisert : 03.10.2017 23:59
Sist oppdatert : 04.10.2017 00:32

Nå kan du søke om midler fra Finnmark fylkeskommune til restaurering av freda bygninger, kulturminner og kulturmiljø.

Finnmark fylkeskommune deler ut midler først og fremst til fredete bygninger, anlegg og kulturmiljø som er privat eid. Private eiere kan være private personer, stiftelser, lag og foreninger. Det kan også gis tilskudd til spesielt verneverdige kulturminner langs kysten, melder Finnmark fylkeskommune i en pressemelding. 

Midlene vil bli tildelt etter følgende prioriteringer:

• Tiltak som hindrer ytterligere forfall.

• Tiltak som sikrer bygninger og anlegg det finnes få av.

• Midlertidig sikring av freda bygninger i forfall i påvente av planer eller tilstrekkelig økonomi til istandsetting.

• Tiltak på kulturminner langs kysten som bidrar til attraktive lokalsamfunn.

• Søknader med egenandel vil bli prioritert.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS