For mange i åpen gruppe
Nordland Fylkes Fiskarlag mener det er for mange i åpen gruppe. (Illustrasjonsfoto)

For mange i åpen gruppe

Uttalelse fra årsmøtet i Nordland Fylkes Fiskarlag.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 03.10.2017 01:24

For mange har meldt seg på fiske i åpen gruppe og dermed reduseres gruppekvoten for hvert enkelt fartøy. Dette mener årsmøtet i Nordland Fylkes Fiskarlag, skriver Kyst og Fjord.

--Vi konstaterer at deltakelsen i åpen gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei øker hvert år. Etter årsmøtets mening er det mange grunner til det. Regelverket for opptak i fiskermanntallet er for liberalt samtidig som det ikke følges godt nok opp av Fiskeridirektoratet.

--Årsmøtet mener også at to vesentlige faktorer for økt deltakelse i åpen gruppe er det frie fisket etter kongekrabbe og avsetningen til kystfiskekvoten. Dette har ført til så stort press på gruppekvoten at kvoten til hvert enkelt fartøy i gruppen reduseres. Dette mener årsmøtet er en svært uheldig utvikling og åpen gruppe kan dermed ikke lenger være en arena for å rekruttere unge fiskere inn i fiskerinæringen, skriver Nordland Fylkes Fiskarlag i en årsmøteuttalelse.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS