Sykdom meldt fra 79 land
Infeksjonssykdommer seg ofte behandle på en enkel måte. (Illustrasjonsfoto)

Sykdom meldt fra 79 land

Økning i antall land nordmenn melder seg syke fra.
Riks
Raymond Elde
Publisert : 15.09.2017 12:00

Alvorlige sykesaker med nordmenn er meldt inn fra 79 land i sommer. Dødsfall, slag og psykisk sykdom, men vanligst er infeksjoner i mage, ører og luftveier, ifølge Europeiske Reiseforsikring.

Alarmsaker er meldt inn fra 79 forskjellige land i sommer. Dette er saker med sykehusinnleggelser, intensivbehandling eller ekstraordinær hjemtransport. Sommeren 2016 ble det meldt inn alarmsaker fra 69 land, mens det ble innmeldt skader fra 156 land i hele 2016. Til sammenligning ble det innmeldt skadesaker fra «bare» 83 land i år 2000.

I følge Mari Holmslien, sykepleier og medisinsk rådgiver, lar infeksjonssykdommer seg ofte behandle på en enkel måte, men de de kan likevel få store konsekvenser fordi man kan ikke kan reise hjem som planlagt. Det kan føre til forlenget opphold på feriested, nytt hotell og at ny hjemtransport må arrangeres.

Europeiske Reiseforsikring får innmeldt i underkant av 80.000 skadesaker i året, omtrent halvparten er sykesaker. Omtrent 10 prosent av disse igjen, det vil si cirka 4.000 saker, er så alvorlig at de blir behandlet ved selskapets alarmsentral i København. Dette er gjerne saker med sykehusinnleggelse, intensivbehandling eller ekstraordinær hjemtransport.

(Fra en pressemelding fra Europeiske Reiseforsikring) 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS