Et stort flertall eier boligen
Deler av Honningsvåg. (Arkivfoto)

Et stort flertall eier boligen

Nye tall viser at en stor andel av husholdningen eier egen bolig.
Riks
Raymond Elde
Publisert : 16.09.2017 21:45

Tre av fire husholdninger eier boligen, det store flertallet som selveiere.

Eierandelene er særlig store blant par med barn og i husholdninger med høy inntekt, ifølge Statistisk sentralbyrå

Det er omtrent 2,3 millioner privathusholdninger i Norge. 63 prosent er selveiere, mens 14 prosent er andels- eller aksjeeiere. Det betyr at 77 prosent av husholdningene eier boligen de bor i, og de resterende 23 prosentene leier.

Blant enslige forsørgere er det vanlig å leie bolig. Over halvparten av eneforsørgere med små barn leier boligen, mens én av fire eneforsørgere med store barn leier. Aleneboende har også mindre eierandeler enn befolkningen som helhet.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS