Et stort flertall eier boligen
Deler av Honningsvåg. (Arkivfoto)

Et stort flertall eier boligen

Nye tall viser at en stor andel av husholdningen eier egen bolig.
Riks
Raymond Elde
Publisert : 16.09.2017 21:45

Tre av fire husholdninger eier boligen, det store flertallet som selveiere.

Eierandelene er særlig store blant par med barn og i husholdninger med høy inntekt, ifølge Statistisk sentralbyrå

Det er omtrent 2,3 millioner privathusholdninger i Norge. 63 prosent er selveiere, mens 14 prosent er andels- eller aksjeeiere. Det betyr at 77 prosent av husholdningene eier boligen de bor i, og de resterende 23 prosentene leier.

Blant enslige forsørgere er det vanlig å leie bolig. Over halvparten av eneforsørgere med små barn leier boligen, mens én av fire eneforsørgere med store barn leier. Aleneboende har også mindre eierandeler enn befolkningen som helhet.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS