Skal behandle utslippstillatelsen
Direktør i Finnmarkseiendommen Jan Olli.

Skal behandle utslippstillatelsen

Saken blir behandlet av FeFo-styret på styremøtet den 19. september.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 14.09.2017 01:35

FeFo er en av høringspartene når Mineraldirektoratet skal behandle Nussirs søknad om driftskonsesjon.

Saken kommer opp i styremøtet 19. september, og behandles som sak om endret bruk av utmark.

Direktørens vurdering er gjort på bakgrunn av Finnmarkslovens formål, Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark og ivaretakelse av samiske interesser knyttet til bosetting i marginaliserte kystsamiske områder.

--En viktig forutsetning er at tiltakshaver sammen med reindriftsnæringen kommer frem til tilfredsstillende, avbøtende tiltak, slik Kommunal- og moderniseringsdepartementet har slått fast i den endelige godkjenningen av reguleringsplanen. Det sier direktør Jan Olli.

Det var NSR som i valgkampen forlangte at utslippstillatelsen skal behandles av styret i Finnmarkseiendommen.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS