krabben og seien holder kystflåten i gang
Kongekrabben og seien er kystflåtens hovedaktivitet nå

krabben og seien holder kystflåten i gang

Kystflåten fisker godt med både kongekrabbe og sei. I forrige uke innførte Fiskeridirektoratet stopp i fisket etter sei med not på maksimalkvotene, mens de som fortsatt har sei igjen på sine garanterte kvoter kan fortsette å fiske, skriver Norges Råfisklag i «Fiskets Gang»
Fesk
Raymond Elde
Publisert : 11.09.2017 16:20

Det er fortsatt godt fiske etter leppefisk og taskekrabben i vårt sørlige distrikt samtidig som det er et økende og spredt kveitefiske langs hele kysten.
Omsetningen fra havflåten var laber sammenlignet med samme tid i fjor, skriver Norges Råfisklag

Kongekrabbefiske tok seg opp i perioden 4. til 10. september. Nesten alt av de 107 tonnene var tatt i det kvoteregulerte fisket, der 90 tonn var lytefri hannkrabbe. 137 båter deltok med leveranser fra kvotefisket, mens det var 18 båter med leveranser vest for kvotestreken, der fangsten var i underkant av 1 tonn tilsammen.

Kvotekrabben er nå oppe i 1 072 tonn av lytefri hannkrabbe, av ei årskvote på 1 800 tonn.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS