Ønsker tilskudd til språkreiser
Sametingskandidat for Høyre, Inger Jørstad, ønsker at Sametinget skal stimulere til språkreiser gjennom blant annet tilskudd. (Illustrasjonsfoto)

Ønsker tilskudd til språkreiser

Inger Jørstad mener det er mye å gå på for å lære samisk språk.
Valg 2017
Raymond Elde
Publisert : 09.09.2017 15:45

Inger Jørstad, 1.kandidat på Høyres liste i Nordre valgkrets, mener Sametinget bør gi tilskudd for å stimulere til språkreise for hele familien. 

Jørstad skriver i et leserinnlegg, at når våre samiske barn som er bosatt utenfor kjerneområdene for samisk språk skal lære samisk foregår det over lyd-bilde i de fleste kommuner. Elevene sitter alene eller i små grupper og får i beste fall tilbud om å reise på hospitering på en skole i kjernesamisk område en-to uker pr år for språktrening og sosialisering.

Jørstad mener vi har mye mer å gå på. Sametingskandidaten stiller spørsmålet: 
--Hva om Sametinget kunne bruke tilskudd og andre virkemidler for å stimulere til språkreise for hele familien? La oss si at det finnes en nedlagt skole med god infrastruktur som i deler av skoleåret ikke benyttes av turister eller andre, f. eks i Kjækan i Kvænangen kommune. Her kunne skolen og hytter i bygda vært tilrettelagt slik at alt er merket på samisk og med lokale ord og uttrykk. Elevene får møte andre elever i samme situasjon og på samme nivå i samisk fra hele Norge. Mens barna er på skolen er foreldrene på samiskkurs. Etter skoletid jobber foreldre og barn sammen om matlaging, husarbeid og lekser hvor alt foregår på samisk. Inne i hyttene er det aviser, bøker, filmer, musikk og litteratur på samisk, skriver Inger Jørstad i et leserinnlegg. 

Les hele innlegget i Radio Nordkapps portal


Annonse:
http://www.nordkapp.kommune.no/index.php?cat=2925
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS