For få kommuner fører ventelister for sykehjemsplass
Kommunene er i gang å etablere ordninger med ventelister for sykehjemsplass. (Illustrasjonsfoto)

For få kommuner fører ventelister for sykehjemsplass

Flere av kommunene melder at det ikke er ventelister for å få sykehjemsplass.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 10.09.2017 09:45

1.juli ble kommunene pålagt å føre ventelister for sykehjemsplass for å skape mer forutsigbarhet for eldre og pårørende.

Til tross for at det har gått svært kort tid viser tilbakemeldinger fra fylkesmennene at mange kommuner er godt i gang.

Dette er en foreløpig tilbakemelding fra fylkesmennene på en ny ordning, men tallmaterialet er mangelfullt. Kun halvparten av fylkesmennene har mottatt rapporteringer.

Til sammen 193 kommuner har meldt inn status. Av disse har 100 kommuner etablert ventelister, og det er tilsammen 300 personer som venter på sykehjemsplass. Flere kommuner melder at de ikke har ventelister ettersom de har ledige sykehjemsplasser, ifølge Regjeringen.no. 

De fleste kommuner har innført en forskrift med kriterier for tildeling av sykehjemsplass. Kommunene er pliktig til å fatte vedtak om plass dersom brukeren oppfyller kriteriene.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS