Studenter forsikrer innboet, ikke livet
Heidi Tofterå Slettemoen, kommunikasjonssjef i Frende Forsikring. (Foto: Frende)

Studenter forsikrer innboet, ikke livet

Frende Forsikring anbefaler uføreforsikring.
Riks
Raymond Elde
Publisert : 09.09.2017 21:45

Mange studenter er i disse dager opptatt av å forsikre PC og innbo, men å bli syk eller ufør ofrer de ikke en tanke.

Selv om forsikring ikke er et dagligdags diskusjonstema blant studenter, er det denne gruppen som har mest å tape hvis de blir langvarig syke. 

--Hovedårsakene til uførhet er psykiske lidelser, muskel- og skjelettplager, samt hjerte- og karsykdommer. Dette er sykdommer som kan ramme oss alle, på alle stadier i livet, sier Heidi Tofterå Slettemoen, kommunikasjonssjef i sparebankeide Frende Forsikring, i en pressemelding. 

Tall fra NAV viser at det per 31. mars 2017 var om lag 14 700 mottagere av uføretrygd mellom 18 og 29 år i Norge. Det er en økning på nesten 10 prosent på ett år. 

--Det er flere unge som går på uføretrygd nå enn tidligere, og for dem er det viktig å ha uføreforsikring slik at de kan opprettholde sin inntekt og levestandard, sier Slettemoen. 

Blant de unge uføre er det psykiske lidelser som er den klart største posten, med 62 prosent.

Lite penger 
Uføreforsikring kan gjerne omtales som inntektsforsikring. Den sikrer at du klarer å betale husleien, billånet og andre kostnader som ikke forsvinner fordi du er blitt ufør. Det kan fort vise seg å bli den lureste investeringen du gjør. 

--Med lite eller ingen arbeidserfaring, vil du som er ung få svært beskjedne summer fra folketrygden. Spør deg selv hva slags liv du kan leve for 200.000 i året i fremtidig inntekt, sier Slettemoen. 

Hun minner også om at når du er ung og har god helse, koster en slik forsikring lite. I det du er blitt syk er det for sent å kjøpe forsikring. 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS