Nedgang i levendefangsten

Nedgang i levendefangsten

2017 blir det første året siden 2012 med nedgang for levendefangst av torsk, men Råfisklaget tror trenden er midlertidig.
Fesk
Raymond Elde
Publisert : 29.08.2017 01:30

Antall fartøyer som deltar i fisket er gått ned fra 25 til 17 båter, og totalt er det satt 5 700 tonn torsk i merd.

I fjor ble det fisket 6 500 tonn torsk som ble satt i merd og slaktet senere utenfor hovedsesongen for torskefiske. Hittil i år er det fisket og satt 5 700 tonn i merd, og tallet stiger neppe utover høsten ettersom hovedsesongen er over. På høsten er tilgjengeligheten for torsk lavere og da driver flåten tradisjonelt et blandingsfiske etter hyse, sei og torsk, melder Nofima i en pressemelding.

--Vi har siden 2012 hatt en kraftig økning i levendefangst. Fisket har steget fra 700-800 tonn til 6 500 tonn i fjor. I år har færre båter deltatt i fisket, og selv om hver båt har fisket mer har den samlende fangsten gått ned. Nedgangen er mindre enn tallene viser, i år har vi hatt flere fangster fra Bjørnøya og Hopen med levende torsk, men denne er blitt slaktet umiddelbart ved lossing uten kvotebonus og kommer således ikke med i statistikken for levendelagret torsk, sier Charles A. Aas i Norges Råfisklag, til Kyst og Fjord.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS